Autosystem er under utvikling! Inntil videre, send et beløp til kontonummer 9713 26 60461 (inntil 2000 dersom jeg ikke har handlet med deg før, inntil 20000 dersom vi har handlet før eller dersom du kan identifisere deg på noe vis, høyere beløp på forespørsel). Send så umiddelbart en mail til t-banknok-til-bitcoin@tobixen.no med beløp og bitcoinadresse i eposten. Vent til beløpet skal ha gått igjennom (umiddelbart dersom du bruker Skandiabanken) pluss minst ti minutter ekstra. Dersom det ikke er bitcoins på vei og du heller ikke har fått tilbakemelding på eposten, eskaler til telefon 91700050. (NB: vær oppmerksom på at jeg har visse problemer med SMS'er til/fra enkelte operatører - de kommer ikke igjennom!)

Jeg har også planer om å sette opp abonnentstjeneste hvor man kan få epost eller SMS når/hvis jeg selger bitcoins med rabatt. Inntil videre, send mail til t-bitcoinbank@tobixen.no for manuelt oppsett av abonnentstjenester.