Hvordan konvertere mellom bitcoins og norske kroner?

Meta

Dette dokumentet har ikke blitt særlig vedlikeholdt siden 2016. Det meste er fortsatt aktuelt, men da Bitcoin har støtt på en kapasitetsgrense med dertil medfølgende høye transaksjonskostnader og/eller upålitelighet i transaksjonshåndteringen er altcoins blitt ganske aktuelt.

Dette dokumentet er ment å være en objektiv beskrivelse av mulighetene for å konvertere til/fra norske kroner - men ettersom jeg selv driver med bitcoinhandel er det selvfølgelig en risiko for at det er en viss "bias" her. Bl.a. har jeg valgt å putte informasjon om min egen virksomhet øverst, og fyldigst :-)

Det er flere faktorer man kan optimalisere mot ved konvertering - det finnes ingen metode som er universelt best:

Altcoins

Dette dokumentet tar mest for seg Bitcoins - men det finnes hundrevis av alternative kryptovalutaer. Bitcoin har støtt på en kapasitetsgrense som det har vist seg vanskelig å få gjort noe med, så det meste av såkalte "altcoins" fungerer pr i dag bedre enn Bitcoins. Noen kryptovalutaer tilbyr også funksjonalitet som Bitcoin ikke kan eller vil levere; eksempelvis namecoin som har et helt annet formål enn Bitcoin.

Tobixens bitmynthandleri

Jeg kjøper og selger BCH, ETH, BTC (og tidvis også XMR, LTC og XRP) mot en relativt lav kommisjon - og jeg kjører av og til rabattkampanjer for å få balansert portfolioen. Når jeg får opp automatiske løsninger vil kommisjonen bli redusert. Kommisjonen skal dekke egen arbeidsinnsats og diverse risiki - så det er vanskelig å gå lavere enn dette. Jeg benytter normalt kurs ved oppgjørstidspunktet, altså når jeg mottar penger og sender ut bitcoins. I særlige tilfeller kan vi avtale pris på forhånd, eventuelt med klausul om rekalkulering dersom prisen endrer seg med mer enn 2% fra avtaletidspunkt til oppgjørstidspunkt. Sjekk prisoversikten min Jeg opererer generelt på prinsippet "først betaling, så bitcoins" ved salg - eventuelt "først bitcoins så betaling" ved kjøp. Dette innebærer selvfølgelig noe risiko, du som kunde er nødt til å stole på at jeg ikke bare stikker av uten å fullføre handelen. I tillegg kan det jo skje at jeg blir kjørt ned av en trikk eller går personlig konkurs. Her er noen argumenter for å stole på meg: Ikke overbevist? Bitcoin-protokollen åpner opp for escrow-funksjonalitet! Last ned wallet'en "copay", så kan vi sette opp en delt wallet der - slik at bitcoins kan puttes inn i escrow (2-of-2-multisig) og vi begge må være enige i at transaksjonen har gått igjennom før bitcoins'ene slippes løs. Dette er fortsatt ikke helt risikofritt - beløpet vil være låst for all tid i tilfelle en av oss plutselig setter seg på bakbena eller ramler under en trikk. 3-of-2-multisig er også mulig, at en betrodd tredjepart kan avgjøre slike tvistetilfeller, men da er jo utfordringen å finne en betrodd tredjepart som vi begge kan stole på.

bitmynt.no - Sturle

Sturle Sunde har fra tidlig av opparbeidet seg en posisjon som Norges fremste bitcoinhandler. Han opererer først og fremst med bank, har konkurransedyktige priser, tilbyr autotransaksjoner til faste kunder samt straksbetaling for folk som har samme bankforbindelser som ham. Se bitmynt.no for detaljer. Litt risiko er det jo - man må stole på Sturle - men han har opererert i mange år og har rykte på seg for å være pålitelig. Ettersom mye er automatisert vil man sannsynligvis få gjennomført en initiert transaksjon selv om Sturle skulle havne under trikken - noe som i seg selv er svært usannsynlig, da han bor langt unna nærmeste trikkeskinner.

Mycelium marketplace

Android-applikasjonen Mycelium har en innebygget markedsplass beregnet på cash-transaksjoner. 0% gebyr, men lavt volum og lite intuitivt brukergrensesnitt.

Kraken, Bitstamp, et al

Antageligvis kan man få kjøpt billigere på Kraken eller Bitstamp enn hos meg og Sturle (og kanskje enda billigere dersom man velger seg en kinesisk børs), men man får neppe solgt bitcoins rimeligere der. Her er noen momenter:

Bitcoinsnorway.com

En liten børs med norsk bankkonto/eierskap. Aksjeselskap. Noen momenter, sammenlignet med internasjonale børser: Kort fortalt: styr unna Bitcoinsnorway.

Localbitcoins.com

localbitcoins.com er en (finsk) site hvor man kan slenge ut kjøps- og salgsannonser - eller svare på andres kjøps- og salgsannonser. Oppgjørsform er primært "lokale" metoder, som norske bankoverføringer, kontanthandel, vipps, mcash, vapps, svipps og lignende. De tar 1% gebyr pr handel, dette belastes annonsør - gebyret er "frivillig", det er fullt mulig å "snike" seg unna dersom kjøper og selger samarbeider om det. De har relativt god sikkerhet, escrow-funksjonalitet og en god supportavdeling. Primærfordelen med LBC fremfør børshandel er at handelen kan gjøres raskt og effektivt - men det er ofte dyrt dersom man vil ha det gjort raskt og effektivt, de fleste som legger ut annonser på LBC skal ha nok kommisjon til å gå i pluss etter at LBC-gebyret er betalt. Manuell kommunikasjon på LBC, samt manuell betaling og særlig organisering av møter for overlevering av cash innebærer jo at det er litt arbeid å handle over LBC (LBC tilbyr API, så det er mulig å automatisere - jeg tror Sturle kjører med fullautomatiserte LBC-handler). Dersom man vil gjøre en handel men har god tid, kan man spare mye på å legge ut sin egen annonse i stedet for å svare på andres annonser.

Bitsquare

Bitsquare sikter på å være en desentarlisert børs; her kan hvem som helst kjøpe/selge bitcoins fra hvem som helst uten fordyrende mellomledd, pga escrow-funksjonalitet regnes det for å være svært sikret. Oppgjørsformer: norsk bank, SEPA, altcoins. Noen momenter:

Andre

Hvis du vet av andre måter å få tak i bitcoin på som er aktuelle for nordmenn, ta kontakt! (Hm, burde dette vært satt opp som en wikiside, kommentarfelt e.l.?)
Tobias Brox, 2016-05-17